Digitaal hop museum tot 1500


Jaar 0000
De schepping van de hop

De schepping van de  hop wordt traditioneel en volgens de mythe toegeschreven aan Lucifer - de gevallen aartsengel - waar er een hele ferme hoek van af was.
Vandaar misschien dat er ook aan vele hoptelers en hopdrinkers  een hoek van af is.
Want pas op! De hop is een duivelse plant die ten hemel opstijgt!j002
Jaar 002 - Over ‘ale’ en ‘bier’ – G. Vandermarliere

Over de ‘ale’ en waar die naam vandaan komt en de
‘bio’ – het walhalla en de bierhemel….

j003
Jaar 003 - Van Lucifer en de verboden vrucht van Eva  –
G. Vandermarliere

Waarin uitgelegd wordt waarom de hop eigenlijk niet echt door God geschapen is –
en de waarheid van de hop dus eigenlijk niet Gods waarheid is….
lam
Jaar 60 - De drinkplechtigheden van de Germanen – G. Vandermarliere

Over Braga en de Joelfeesten en hoe de vrouwen hun mannen aan het dromen brachten …. En over Curmi en Korma of gerstebier …

Jaar 400 - Birgit van Kildare

‘t Is een rare heilige die in haar gebed aan God een meer van bier vraagt om haar volk van de ‘hondersnood’ te redden. En wat groeide er op het graf van Tristan en Isolde?
En hoe zit dat met die heilige bronnen of ‘bornen’ – zijn we allemaal ‘gebornen’ met het drinken van bier?
Jaar 493 - Het kerstenen van het bier – G. Vandermarliere –

Over de ‘heiligen’ die afgodisch bier gingen kerstenen,
waarbij Vedastus of Gaston een belangrijke rol speelde maar natuurlijk
ook ‘Gangoen’ die toch wel een geval apart was.

Jaar 500 - Vedastus

Vedastus heeft niet alleen Clovis catechismusles gegeven, maar hij heeft ons heidenen ook nog eens bekeerd tot het drinken van gewijd bier. En daarbij komt het nog dat hij de ‘lutte met de beer’ uitgevonden heeft en waarschijnlijk de echte uitvinder van de teddybeer.

Jaar 640 - Het kerstenen van het minnedrinken

Het heidense bierdrinken – en vooral het ter ‘minne’ drinken – moest ook gekerstend worden. De Heilige Geertrui zorgde onder andere daarvoor maar ook ons aller Sinte Berten! Lees en kijk en herdenk deze heuglijke gebeurtenissen !


Jaar - 680

Sint Winnox  - is een heilige van mijn hart – niet alleen zorgde hij voor een mirakel door de molen uit te vinden
maar daarmee zorgde hij ervoor dat het mout of het gruut kon gemalen worden voor de edele graandrank. Maar wat is dat nu toch weeral: GRUUT?

Jaar 820

Was lupulus humulus
.
Jaar 850 - Vikingen

De mannen van het noorden brachten ook hun drank mee mee –
en mee of mede was een godendrank gemaakt met hummel of hop!

En dat brouwden ze in heilige ketels.


Jaar 900 -

Wie nog nooit den ‘witten’ heeft gehad, heeft ook nog nooit hommel geplokt!

En wie de witte wieven gezien heeft, zal ze nooit meer vergeten!

Jaar 1040

Afflighem – de heilige Arnoldus – Sint Truiden en gruut  – ... tussen heiligheid en dronkenschap.


Jaar 1100

Professor Deploige aan de toog en toch geen toogpraat maar onderbouwd historisch biercultuuronderzoek!
Jaar 1110

Hildegard von Bingen – Lambertus van Sint-Omaars en de Sachsenspiegel en hop!


Jaar 1245

De oudste hommelakten in Vlaanderen en de cervoise van Boileau!

Jaar 1260
 
Volgens Ackersdijck is ‘gruut ‘ een soort plantenmix – wat een idee!
Was de ‘cervoise’ van Boileau – zoals het bier bij ons en wat mocht daar dan niet in?


Jaar 1270
 
Het leutige verhaal van Cambrinus – de echte Cambrinus – de Vlaamse Cambrinus of sprak hij toch Frans?

Jaar 1300
 
Wat is gruut – toch alleszins iets anders dan de plantenmix van Ackersdyck.
Hoe geraakte moeder de vrouw aan haar Maarts bier?
Hoe zag de impost op de bieren in Brugge er in 1284 er uit?


Jaar 1307
 
De stadskeuren van Yper uit 1307 leren ons ook iets over het bier net als de keure van Hazebroek uit 1336 .
Zat er hier gagel in het bier? En was dat gezond?

Jaar 1315

De opkomst van het hopbier in Holland; het Rijnland, Kennemerland en West-Friesland – en zo tot in Delft en Middelburg!
 


Jaar 1336

Een brouwerij in Genk en in Alken ! Ook de brouwers van Sint-Truiden laten van zich horen en van hun paansheyns.


Jaar 1371
 
Van het hopbier in Vlaanderen – de grote doorbraak! hoppe in Tricht en het Caedegruut! – hop in Heusden Nederland! -
Het banpaanhuus in Peer – De brouwerij in Alden Biesen en het Apostelhuis


Jaar 1392

D’ordonnanche van de hoppen te Dendermonde – de Duitse Hanze op drift – de lege tonnenverzamelaar van Sluis – Keytebier of koyt of cuyt - Hop hop hop hopbier!

Jaar 1410
 De Costumen voor de Ieperse browers en het Iepers bier


Jaar 1418Terug naar Limburg – en het Tongers bier

Jaar 1429
De hoptienden te Poperinghe worden veranderd. Vanaf nu zal men deze niet meer op het veld komen halen, maar men dient een bedrag te betalen.
De Poperingse hommelboeren zijn content met deze afgedwongen regeling.
Lancelot Blondeel herschildert het Lam Gods en hij verzet niet alleen de
ogen van het lam maar voegt er ook hop bij. Terwijl hop niet te vinden is op het hoofdpaneel - waar anders alle planten op staan - staat er nu opeens hop tussen twee aapjes!


Jaar 1433

In Sint Truiden komt er een verplicht recept om bier te brouwen - een eerste'reinheitsgebot!
Te Poperinghe krijgen we in 1450 een verlenging van het recht op het
innen van accijnzen en in 1454 nog eens een verlenging.
Met een speciale vermelding voor het bier!

Jaar 1450
 
We geven hier de keuren uit Leiden wat ons een zicht geeft op hun drinkgewoonten maar ook waar de hoerenwijk van Leiden was.
Daarnaast horen we wat een wijnkoop of lyfcoope wilt zeggen. In 1455 is er het ‘paanhuys van Meldert’ in Limburg.
in 1457 wordt er een hopmaat in Brussel betpaald. In 1463 komt er te Sint Truiden een regeling tussen de particuliere en de professionele brouwers.


Jaar 1474

Het knolbier te Hasselt en de brouwers te Brugge. Het kruidenboek van Peter Schoyffer uit 1484 toont een wel heel eigenaardige hop.
In 1491 komt er een ‘banbrouwerij te Hasselt. In 1500 verschijnt ‘Den herbarius in Dietsche’ met een afbeelding van de hop.
  
home