De kroning van het Onze Lieve Vrouwebeeld in 1909

was een prachtige belevenis dat heel veel volk naar  Poperinghe dreef.

Volk van alle kanten! Maak deze viering nog eens mee!


De Processie van 1909
Naar aanleiding van de Kroning van het Onze Lieve Vrouwebeeld op 16 mei 1909 ging er een processie uit – die men in de kranten ‘een stoet’ noemde. De foto’s zijn van enerzijds Anthony en anderzijds Climan, die beiden in opdracht van Sansen werkten. Twee liederen begeleiden deze reportage: Poperinghe omkranst en Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen!

Molens van de Westhoek

Eertijds tekende onze meestertekenaar Luc Ameel verschillende molens in de Westhoek die in één map samen werden uitgebracht.
Nu heeft Luc dit van achter uit zijn kast gehaald en prijkt het dus ook op deze webstekhome