schild
Digitaal museum Poperinge na 1550


Jaar 1550
 
‘t Is stil in Poperinghe ! Stilte voor de storm?


Jaar 1550 - renten
 
 60 bladzijden rentencontracten  - zoek jouw kennissen !

Jaar 1551
We krijgen eerst een storm over Vlaanderen  en dan het concilie van Trente dat begint. Gaan de pastoors mogen trouwen?
En ondertussen is er in Poperinghe discussie tussen de viswijven en de viswarrandeerders. En weer komt er oorlog – de toren van de
Sint-Bertinuskerk wordt bemand als wake tegen de brandstichters en dieven.


Jaar1551 - renten
 
54 bladzijden renten

Jaar 1552

De keikopgilde trekt uit te Brussel ! En in Poperinghe is er heibel over de riool in de Gervelgatstraat.
Er blijven problemen met de draperie en het grote Vlaanderen leent van de Poperingse Frans Diedeman.


Jaar 1552


 47 bladzijden rentenakten.

Jaar 1553

De draperie blijft verder in crisis. En niet zo ver van onze stad wordt de bisschopstad Terwaan tot op de grond gelijk gemaakt.
Kom ter een nieuw bisdom met Veurne als kern?
Verschillende Poperingenaars geven een oorlogslening aan de keizer.


Jaar 1553

 31 bladzijden rentenakten.

Jaar 1554 -
Het jaar 1554 was zwaar voor Poperinghe. Keizer Karel vroeg nog maar eens naar ‘aiden’ wat zich natuurlijk vertaalde in belastingen.
Het ‘Transport’ naar Vlaenderen – of de totale belastingsom voor Vlaanderen lag hoog en Poperinghe vond dat zij – in evenredigheid –
te veel moesten betalen.
De stad was met die draperiecrisis aan het verarmen. Ze halen dan ook alles uit de getuigenissen van hun ouderlingen om minder getaxeerd te worden !
En in dit jaar verscheen er een interessant kruidenboek – met daarin ook de hop!


Jaar 1555 -
Was het klimaat volledig van slag? ‘t Was zo nat dat men geen koren kon zaaien ! de hongersnood dreigde!
En daarbij kwam dat de Franse legers aan de poorten van Sint Omaars stonden !
En bij al deze rampen en ellende stopte Keizer Karel ermee – de Oude Leeuw ging zich met zijn jicht opsluiten in een Spaans klooster.
En Poperinghe vocht tegen een slechte oogst en tegen een draperiecrisis.

Jaar 1556 -
Die van de boerenbuiten en die van ‘t stad liggen in ruzie wie wat aan belastingen moet betalen !
‘t Is een  ‘dieren’ tijd – en er moeten maatregelen genomen worden. En bij dit alles haalt men in de herberg ‘De Herd’ wijn uit de kelder van de proost,
zonder gemeentelijke taks te betalen!


Jaar 1556 – Halmen

30 bladzijden ‘halmen’  - uitgetypt door Henri Vandenberghe.

Jaar 1557

Het jaar dat Keizer Karel sterft! en dat het Puckelstraatje te Poperinge afgesloten wordt!


Jaar 1557 - Halmen75 bladzijden verkopen van gronden en huizen

Jaar 1558

Den Keizer is dood en den oorlog is weer in het land! Cales wordt door onze naaste buren – de Fransen aangevallen en ze nemen er ook nog Duinkerke erbij!
In Poperinghe hebben z’er één nodig met een groten mond om het officie van de clappe en de belle waar te nemen.
En ook in Grevelingen wordt er weer gevochten. Om de oprukkende armoede te lijf te gaan krijgen we een restyling van de baai.
 


Jaar 1558 - Halmen


59 bladzijden lees en puzzelplezier

Jaar 1559
Een moeilijk jaar voor Poperinge waarin de pest weer de kop opsteekt en waardoor men dan ook een bijzonder reglement voorziet  voor het begraven van de doden.
We krijgen een nieuw bisdom – Veurne verliest de strijd en het is Ieper die de bisschopszetel krijgt.  De Calvinistenworden talrijke en ook de Deken van Ronse komt naar Poperinge!


Jaar 1559

Halmen
86 bladzijden verkoopscontraccten  voor de Poperinghenaars

Jaar1560

Jan de Pottere wordt onze nieuwe proost. De deken van Ronse, Titelmans krijgt het aan de stok met onze onderpastoor Dezouttere.
De strijd tegen de Calvinisten wordt strenger  en loopt parallel met de problemen in de draperie. Onze onheilsprofeet Bazelius doet zijn beruchte prognosticatie.


Jaar 1560

Munten

Met wat men niet allemaal kon betalen ... van clinckmaille, cronen, daalders, ponden en patagonnen.

Jaar 1560

De markt van Poperinghe in het jaar 1560. Wie woonde er en hoe werden de huizen genoemd?


Jaar 1560

89 bladzijden koopcontracten uit het jaar 1560

Jaar 1561
De heresie steekt nu helemaal zijn kop op in Poperinghe. De bisschop van Yperen, Rythovius en de abt van Sint Bertinus verenigen de krachten hier tegen. De abt investeert in een eigen school te Poperinghe en koopt hiervoor de Wildeman.  Naast de Kalveren of de Calvinisten komen de Anabaptisten - de hippie’s onder de protestanten – in de streek. Deze communes worden door Titelmans hardvochtig vernield.


Jaar 1561

Nog eens 66 pagina’s koopcontracten uit het Poperingse.

Jaar 1562
De geuzen roeren zich in de streek en dus ook Titelmans die als een duivel in een wijwatervat te keer gaat. Maar veel succes haalt hij niet.  Er komt een eerste openbare geuzenpreek!
De abt van Sint Omaars verkoopt verschillende van zijn eigendommen in de stad. Hij verkoopt zijn boerderij op de kouter en ook de Wildeman op de Oude Markt, en heel vreemd, ook het Sint Jorishof   wordt verkocht. Voelt hij de adem van de geuzen in zijn nek?
De draperie blijft achteruit gaan en men probeert door de reglementen aan te passen er weer swung in te krijgen. En de Poperingse brouwers krijgen toelating om goedkoper bier te brouwen.


Jaar 1562


Halmen 1562

66 pagina’s verkopen van grond en huizen te Poperinghe.

Jaar 1563

Het jaar 1563 is vooral het jaar van de grote brand te Poperinghe. Is het daarom dat het Deventerplan een onvolledig Poperinghe schetst?
En ‘t is een slecht boerenjaar, er komt zelfs een verbod op de uitvoer van hop.


Jaar 1563


Ommegang van het jaar 1563
Eigenaardig maar waar,
de keikoppen worden gespot in de
Onze Lieve Vrouwe Ommegang van het jaar 1563!

Jaar 1563 - Halmen


81 pagina’s verkoopakten uit het Popeirngse jaar 1563


Jaar 1563 - Hopordonnantie

Deze hopordonnantie uit 1563 verbood de uitvoer van de hop !

Jaar 1563  ’t Yper

Het gedicht ‘t Yper uit 1563 gebracht door Sarah Vandenberghe en Guido Vandermarliere
Jaar 1564

Een druk en woelig jaar voor Poperinghe met grote werken.
De stad krijgt een nieuwe speye en dus gebeuren er ook werkzaamheden aan de vaart.
Er wordt een huis verkocht en betaalt met hop.
Is de waarde van de hop betrouwbaarder dan het geld?
De wel erg jonge Jan De Bachere wordt greffier van de stad Poperinghe. Is hij Geusgezind?
De draperie blijft lijden en dus mag men  met twee getouwen gaan werken. Er komt een verbod op de honden voor de beenhouwers en het wordt verboden om nog loterijspellen te organiseren.
Joris van Houcke wordt chirurgijn en pestmeester van de stad en hij heeft een ziekenhuis van 1 bed.


Jaar 1564
62 bladzijden verkopingen te Poperinghe.

Jaar 1565

De bede van de Poperingenaars wordt herzien en stadsbelastingen worden aangepast! De herbergiers dienen hun prijskaart aan te passen. Het wordt verboden om lakens nog te spoelen in de vijvers en de keuren van de draperie worden in zijn geheel aangepast. 't is een
slecht landbouwjaar en er komt graantekort !
Jan Daten en Jan Debacker, de jonge griffier, worden naar Petrus  Daten in de Palsgrave gezonden om de stad te redden.
En ja de graaf van Heidelberg stuurt Poperinghe graan op.


Jaar 1565


Halmen -

29 bladzijden grond en huisverkopen


Jaar1566 - PieterDathen + prentje


Hoewel Pieter Daten te Cassel geboren werd -
was hij getogen in Poperinghe.


De meest gezongen dichter in de Nederlanden ,
en ook het Wilhelmus is van hem!
Jaar1566 LandwinningheHet basisboek voor de landbouw -ook voor de Poperingse boeren !


home