schild
Digitaal museum Poperinge na 1400


Jaar 1400 –1409

Over de deken van Sint-Bertens en Jan zonder Vrees en zijn standaard en over de tempeliers op de markt van Poperinge ... een allegaartje.


Jaar1410-1413

Over Hommel in de Iepers keuren en het Gruuthuseliederenboek met een paar vuil liedjes. En een oliemolen te Poperinge!

Jaar 1413  – over de Penitenten -

In  1413 zitten er opeens een zwerm Grauwe Zusters Penitenten in Poperinge.  Hun regel van de Heilige Franciscus is bikkelhard!


Jaar1415 – 1419

Wordt deze man een oor of een kei gesneden.
Het zijn rare tijden als de Poperingenaars hun ‘gewysde’ te Veurne moeten gaan halen. Dan heeft Ghybe de zotheid weer in het hoofd.

Jaar 1417

Ghybid – Wees gewaarschuwd! Zal Vlaanderen vergaan? Gaat ons land verloren?


Jaar 1420 - 1429

Poperinge krijgt een nieuwe heer – een nieuwe abt en een nieuwe regeling voor de hoptienden.

Jaar 1430-1435

De opstand van de Casselnaars – de boeren van de Westhoek?
Of waren het de kerels tegen Philips, ‘t was ook een schone!
De Poperingenaars kopen het Korenhuis aan.
Waarom kocht de abdij ter Duinen de Melckkamer aan,
en wat was de Cuilstoot?


Jaar 1430 - Conscience

Viel Poperinge onder het Kerlingaland van Conscience?
Waren de ‘ridders van Poperinge ‘kerels’?
Saks tot ter dood!

Jaar 1436-1439

De Engelsen zitten in de streek en verbranden Roesbrugghe -  en de hertog van Gouchester bezet Poperinghe.
Hij slaapt hier in de proostdij en die morgen roept hij zich op de markt te Poperinghe uit tot Graaf van Vlaanderen!


Jaar 1440

Filips de Goede –
verkoopt van het Gervelgasthof – en de Raad van Vlaanderen blijft de beroepsinstantie voor de rechtbank van Poperinghe.

Jaar 1450

Willem Filastre wordt de nieuwe ‘abt’ van Sint Bertins en dus ook de nieuwe heer van Poperinghe – een man met veel allure!
Ook Philips, hertog van BourgondiŽ heeft het moeilijk met de Gentenaars en de Poperinghenaars zijn al die oorlogen beu.
Poperinghe verarmt – de lakenhandel vermindert – de armoede neemt toe.


Jaar 1450-1455

De Poperinghenaar De Ruple wordt een topman in de Bourgondische administratie.
Kristof Papin schetst hier zijn biografie.
Hij laat een kapel bouwen aan de Sint Bertinuskerk – een kapel die nog steeds bestaat.

Jaar 1456

In deze jaren zijn er nog perikelen rond het ‘juridisch hoofd’ van Poperinghe – maar dat zal de gewone Poperinghenaars worst wezen!
Zij hadden hun verenigingen en broederschappen en neen, dat waren niet alleen de schutterijen....


Jaar 1457

De TrinitariŽrs waren ťťn van deze bijzondere broederschappen die in een tijd van oorlogen met de muzelmannen van een bijzonder nut waren
aangezien zij zich inzetten om de christene slaven te bevrijden. Het altaar van de TrinitariŽrs staat er nog altijd in de Onze Lieve Vrouwkerk!

Jaar 1460

Voor het eerst hebben we echt zicht op de molens die in Poperinghe staan. Poperinghe krijgt het recht op ‘issuwe’.
Wanneer iemand Poperinghe verlaat dient hij een ‘taks’ op zijn eigendom te betalen! De draperie floreert niet meer zoals vroeger.
Men verbiedt daarom de invoer van Engels laken en weefsels, maar dat houdt de crisis niet tegen. Daar boven op komt de pest met valse reeuwers!


Jaar 1470

Daar zijn de Fransen weer! En dat is zeker niet goed voor de streek en niet voor Poperinghe!
We krijgen een proces tussen Jan Baroen – de stadsontvanger - en De Ruple!  In 1478 verschijnt het klooster van de zusters Penitenten in beeld
en Onze Lieve Vrouw van Sint Jan !

Jaar 1470 - protestlied

Een ‘protestlied’ dat de tijd overleefd heeft!


Jaren van 1480 tot 1489

De jaren 1480 lijken voor Vlaanderen nog wel redelijk mee te vallen. Men zingt er alleszins al vuile liedjes, zoals dit van het ‘Kromhout’.
In het kruidenboek van Peter Schoyffer zit er ook een afbeelding van de hop en Poperinge krijgt een officiŽle zegel van zaken!

Jaar 1490

De jaren 1490 beginnen met de pest – wat men in Ieper wel liederlijk kon beschrijven. In Poperinghe werd de taks op de wijn en het bier verhoogd en de problemen tussen Ieper en Poperinghe in verband met het laken werden weer heel actueel!
Te Brugge hadden de Poperingse pijnders problemen en raar maar waar – de eerste ruimtevaarder was een Poperinghenaar!


Jaar 1507

Een heel oud huis van Vleteren staat nu in Bokrijk. We gingen een kijken nemen ... ga maar mee!

Jaar 1510

In een tijd van jodenvervolging en ‘ketterse’ ideeŽn krijgt Poperinge van de abdij van Sint Bertin een ‘hoptoezichter’ toebedeeld.
De lakenstrijd tussen Poperinghe en Ieper wordt op het scherp van de snede uitgevochten. Kan Nicolaes Geeraert het laken naar zich toetrekken?
En daarbij krijg je het oudste wezenregister uitgetypt.
Jaar 1520 - hoeve

De restauratie van de oudste hoeve van Poperinge/Watou

home